Om

Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS, org. Nr.  996 859 967, bktr. Nr. 4776 16 75121, Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS, Aursfjord 9321 Moen.

Selskapets eiere er Grunneierlaget, Bygdelaget og privatpersoner med tilknytning til Aursfjord. Formålet er å utvikle allmenningskai, båthavn, hytter og turisme i Aursfjord i Malangen, grensefjorden mellom Målselv og Balsfjord kommuner.

Reguleringsplan og bebyggelsesplan for utvikling av allmenningskai, båthavn, hytter, sjøboder og naust er godkjent i Balsfjord kommune; og danner grunnlag for den videre satsing og etablering.
Dette innebærer blant annet bedre markedsføring og prosjektutvikling i forhold til Balsfjord og Målselv kommune, Målselv Fjellandsby, Malangen brygger og andre reiselivs- og turistaktører.

De samlede investeringer i Allmenningskai, båthavn, hytter, sjøboder og naust vil være investeringer på mer enn 100 millioner kroner. Investeringer som i hovedsak vil dekkes av private investeringer. Etablering av allmenningskai vil i større grad være et offentlig/ privat samarbeid. Det er svært viktig for prosjektet at politikere, næringslivet, befolkningen og fritidsfolk i Balsfjord og Målselv får best mulig informasjon om dette; og ønsker å bidra på forskjellig vis.

Tidsplan

Etter mange år med manglende kaifasiliteter i denne del av Malangen, ble molo og flytebrygge restaurert og reåpnet sommeren 2015. Det ble også montert landstrøm helt ut til flytebrygga. Ferskvann til båthavna ble montert i juni 2020.

Arbeidene med å lage vei, vann, strøm og septik til de 7 hyttetomtene ble ferdigstilt våren 2017, og ble ferdig fradelt våren 2018.  6 av 7 tomter er nå solgt, og den gjenstående –  tomt nr. 1  selges fortløpende ved interesse.

12 moderne Naust er nå lagt ut for salg. Naustene gir deg mulighet til å nyte sjøfronten både i godt vær og når regnet pisker mot ruta. Prospekt for 6 Rorbuer er lagt ut på FINN.no 20/12-19. På grunn av oppdatering av reguleringsbestemmelser vil salg av naust, rorbuer og fritidsbebyggelse i havneområdet først skje etter sommerferien 2020.

I januar 2020 var det oppstart av moloarbeider, med Målselv Maskin og Transport AS som hovedentreprenør. Rundt 40 000 kubikkmeter jord, stein og mudringsmasser vil være flyttet på, når havna åpner sommeren 2020. Det vil bli en markering av havna i forbindelse med Malangen Kystkulturfestival 2020 – 18. juli 2020.

Leverandør av marinasystemer er Vik Ørstad AS. De er en av norges ledende på området; og levere 3 betongbrygger a´20 m til Brygge 1. Det gir samlet 118,5 breddemeter båtplass. Samtlige plasser på brygge 1 er nå solgt. De som ønsker seg båtplass må nå sette seg opp på ventelister for Brygge 2; som planlegges montert sommeren 2021.

Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS har og har hatt profesjonell støtte i arbeidene så langt; og vil også i de videre arbeider søke samarbeid og veiledning fra både offentlige og private aktører i forhold til næringsutvikling og turisme. Det er utført en profesjonell utredning om potensialet og muligheter for allmeningskaidelen ved Rambøll AS. Det er videre kontakt med Forsvaret om ingeniørstøtte og alternative løsninger for oppstart av havneetableringen. Så langt er det ikke grunnlag for å bygge en større allmeningskai.

Høsten 2017 har det vært flere initiativ til samarbeid mellom kultur og næringsaktører i Midt-Troms og Malangen for å se på kulturbasert næringsaktivitet , noe som passer godt inn i kystkultursenterets langsiktige målsetting. Forprosjekt for «Kystkulturfestival i Malangen» ble presentert i mars 2019; og første versjon av Malangen Kystkulturfestival ble arrangert St. Hans helga 2019. På tross av corona-epidemien vil det også i 2020 avholdes en nedskalert versjon av Malangen Kystkulturfestival den 17. og 18. juli 2020.

Forventede resultater:
I sonderinger og møter både med Målselv og Balsfjord kommuner, med Målselv Utvikling AS, Malangen Brygger AS, Bygdelag i Aursfjord, Grunneierlag i Aursfjord og enkeltpersoner på begge sider av fjorden; ønske alle at vi skal lykkes med denne nye satsinga. Målselv kommunes satsing i Målselv Fjellandsby får sin sjøtilknytning; og Balsfjord kommunes økte satsing på fritid og turisme får og har fått sin tilkobling til vinteraktivitet i Målselv.

Utbygging av 7 hytter baseres på konsepter på linje med store hytter/ sjøboder på Malangen brygger, Sommarøy kyst og feriesenter, Hamn i Senja, mv. Omfang av denne aktiviteten vil utformes i samarbeid mellom ABK AS og den enkelte eier av hytte, rorbu eller fritidsbolig..