Organisasjon

Styreleder : Johan Robertsen

Nestleder: Svein Pedersen

Styremedlemmer:

Kurt  Arild Larsen

Rolf-Arne Hundal

Roger Michalsen