Allmeningskai

En del av prosjektet er å etablere en allmeningskai, som kan benyttes av befolkningen i alle deler av Malangen, og av turismeaktører som ønsker å bringe turister til Oppgangssaga, til Saga Visefestival, til vinteropplevelser i Målselv og Randonee-

Gammelt og nytt side ved side! Gammelt og nytt side ved side!

turer i Mårfjellet.

Rambøll AS har på oppdrag av ABK AS utredet denne del av prosjektet. Rapporten ligger ved i sin helhet; og anbefaler en redusert utbygging til en kostnad på mellom 2-3 mill.

Utredning allmeningskai

Inntil dette prosjektet er fullført, har vi nå åpnet havna med restaurert molo og flytebrygge.

2015-09-05 11.38.23