Reguleringsplan

Her ligger regulerinsplanen godkjent i Balsfjord kommunestyre for Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter.

Reguleringsplan godkjent 21. august 2018:

Klikk for å få tilgang til 980-Aursfjord-Småbåthavn-21082018.pdf

I påvente av ny reguleringsendring hva angår avkjørsel til Fv184, er det gitt dispensasjon for denne. Ny avkjørsel er således etablert og godkjent av Balsfjord kommune og Statens Vegvesen.

Plankartskisse 1933na AursfjordSMBH-100419

Tekstdel og vedtak:

16 -1519 – 27 – 1

16 – 1519 – 27 – 2

Her finner du også kommunestyresaken  :

Kommunestyresak juni 2010 Balsfjord kommune

og sak i Balsfjord Formannskap om arealoverdragelse :

Aursfjord båthavn Formannskapet feb 2011

Godkjenning reguleringsendring for hyttestørrelser opptil 150 m2:

Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter – reguleringsendring

Bebyggelsesplan for hyttdelen felt H1.

forslag-til-bebyggelsesplan-felt-h1-kopi

Følgebrev for oppføring i matrikkel/ skjøte.