Hyttefelt

  • Bebyggelsesplanen for hyttefelt H1 er nå godkjent. Evald Storbakk Maskinentrepenør AS sammen med Nils Arne Johansen vil klargjøre hyttefeltet med vei, vann, strøm og septik fremført til hver av de 7 tomtene.
  • Vedlagt følger skisse av strømtrasee og tomteplasseringer:
  • godkjent-bebyggelsesplan-h1-pluss-stromtrasee (bla nedover i sakspapirene)
  • De som skal bygge hytter kan selv velge leverandør eller være selvbygger; i samsvar med generelle bestemmelser for hyttebygging i Balsfjord kommune.
  • Utleieaspekt diskuteres direkte med ABK AS.

 . 5 av 7 hyttetomter er nå solgt. Tomt nr. 1 og 3 er ledig.

2018-10-05 11.10.05-1

Byggeklar hyttetomt med strøm, vann, avløp og vei!