Hyttefelt

  • Bebyggelsesplanen for hyttefelt H1 er nå godkjent. Evald Storbakk Maskinentrepenør AS sammen med Nils Arne Johansen Maskinentrepenør AS har klargjort hyttefeltet med vei, vann, strøm og septik fremført til hver av de 7 tomtene.
  • Vedlagt følger skisse av strømtrasee og tomteplasseringer:
  • godkjent-bebyggelsesplan-h1-pluss-stromtrasee (bla nedover i sakspapirene)
  • De som skal bygge hytter kan selv velge leverandør eller være selvbygger; i samsvar med generelle bestemmelser for hyttebygging i Balsfjord kommune.
  • Utleieaspekt diskuteres direkte med ABK AS.

. 6 av 7 hyttetomter er nå solgt. Tomt nr. 1 er ledig.

2018-10-05 11.10.05-1

Byggeklar hyttetomt med strøm, vann, avløp og vei!