«Pia Marie» F-155-A/ LM 8780

Fiskebåten «Pia Marie» er nå tatt ut av fiske og skulle overføres til Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS til kystkulturformål. PÅ grunn av regelverket ble det ikke slik; og det ble derfor stiftet en rent kystkulturlag – Aursfjord Kystlag – som nå har overtatt båten. Pia Marie ble bygd på Bremsnes båtbyggeri i 1982 for et brødrepar i Nord-Lenangen i Troms. Båten ble høsten 2013 kjøpt av fiskerifirmaet Arthur AS i Kongsfjord i Finmark. Gjennom omstrukturering av kvoter ble båten tatt ut av fiske og skulle enten kondemneres eller kunne brukes til kultur/ ideelle formål. Båten har ligget i opplag i Jøkelfjord i Finmark fra høsten 2013 til 1. mai 2014. ABK AS ved Halvard Sandmo, Svein Pedersen, Charles Anfinsen og Johan Robertsen henter båten fra Jøkelfjord til Aursfjord i Malangen den 4. mai 2014. Båten ligger nå på vår, sommer og høst i Aursfjord Båthavn.

Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter sin nye kystkulturbåt.

Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter sin nye kystkulturbåt.

Måtte markere med kaffe og kake på havna i Tromsø.

Måtte markere med kaffe og kake på havna i Tromsø.