Organisasjon

Styreleder : Johan Robertsen

Nestleder: Svein Pedersen

Styremedlemmer:

Rolf-Arne Hundal

Børge J. Robertsen

Arnljot Ursfjord