Båtplass

Ønsker du båtplass i en moderne Marina? Ny stor og profesjonell molo er nå ferdigstilt i oktober 2020. Åpningstilbudet for rimelige båtplasser til de som inngikk intensjonsavtale i forkant av oppstart, ble godt mottatt; og de 37 plassene på Brygge 1 ble alle solgt.

VikØrstad AS er et nasjonalt anerkjent selskap som har levert selve marinaen; basert på betongbrygger, bommer og utriggere. Første fase Brygge 1 er 118,5 breddemeter som ble ferdigstilt i juli 2020. Neste fase er Brygge 3 med 58,5 breddemeter i desember 2020 og sist Brygge 2 med 88,5 breddemeter i løpet av 2023.

På grunn av ekstra kostnader på grunnundersøkelser, varierende kvalitet på fjell/ steinmasser for bygging av molo, måtte prisen pr. breddemeter og årsavgift justeres.

Ønsker du båtplass kan du signere intensjonsavtalen 2020-2022 og sende den pr. mail til abk-as@online.no , sende den i posten til ABK AS Aursfjordveien 1831, 9321 Moen eller postkassen til Aursfjordveien 1831 i Aursfjord i Malangen.

Kontakt eventuelt styreleder for nærmere info/ dialog – 91520252/ abk-as@online.no