Båtplass

Ønsker du båtplass i en moderne Marina? Ny stor og profesjonell molo bygges nå og ferdigstilles sommeren 2020. Åpningstilbudet for rimelige båtplasser til de som inngikk intensjonsavtale i forkant av oppstart, ble godt mottatt; og de 37 plassene på Brygge 1 ble alle solgt.

VikØrstad AS er et nasjonalt anerkjent selskap som vil levere selve marinaen; basert på betongbrygger og utriggere. Første fase Brygge 1 er 118,5 breddemeter som ferdigstilles sommeren 2020. Neste fase er 88,5 nye breddemeter på Brygge 2 i 2021 og deretter 58,5 breddemeter på Brygge 3 i 2022.

På grunn av ekstra kostnader på grunnundersøkelser, varierende kvalitet på fjell/ steinmasser må prisen pr. breddemeter justeres.

Ønsker du båtplass kan du signere intensjonsavtalen 2021 og sende den/ scanne den eller legge den i postkassen til Aursfjordveien 1831 i Malangen.

Kontakt eventuelt styreleder for nærmere info/ dialog – 91520252/ abk-as@online.no