Båtplass

Ønsker du båtplass i en moderne Marina? Vi er nå klare til å starte opp moloarbeider og tilbyr rimelige båtplasser til de som inngår intensjonsavtale i forkant.

VikØrstad AS er et nasjonalt anerkjent selskap som vil levere selve marinaen; basert på betongbrygger og utriggere. Første fase Pir 1 er 120 breddemeter som skal ferdigstilles i 2020. Neste fase er 80 nye breddemeter på Pir 2 i 2021 og deretter 60 breddemeter på Pir 3 i 2022.

Ønsker du båtplass kan du signere intensjonsavtalen og sende den/ scanne den eller legge den i postkassen til Aursfjordveien 1831 i Malangen.

Kontakt eventuelt styreleder for nærmere info/ dialog – 91520252/ abk-as@online.no

Intensjonsavtale båtplass 2019   (trykk for å se/ skrive ut intensjonsavtale)