Anbudsbefaring 16. jan. 2012

Prosjektrådgiver Alf Bertheussen og styremedlem Arne Pedersen prater med en av entrepenørene

5 av 7 inviterte entrepenører kom på anbudsbefaringen den 16. januar 2012. Også Balsfjord’s nye ordfører Ole Johan Rødvei var tilstede for å få oppdatert informasjon om hele prosjektet. Denne del av anbudet gjelder vei og moloarbeider som er basisstrukturer for hele prosjektet. Anbudsfrist er 2. februar 2012.

Prosjektet innholder både:

  • allmeningskai
  • småbåthavn
  • naust
  • sjøboder
  • utleiehytter